Welke boeken komen in aanmerking voor de BookSpot Literatuurprijs?
De jury van de BookSpot Literatuurprijs beoordeelt boeken die vallen in de categorie fictie en non-fictie voor volwassenen en zich te onderscheiden door de literaire kwaliteit van het proza. Kortom: literaire boeken – in zowel de categorieën fictie en non-fictie. Het gaat verder om oorspronkelijk Nederlandse boeken.De boeken moeten verschenen zijn in de periode van 1 juli van het voorafgaande jaar tot 30 juni van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk en evenmin verstrekt de jury informatie over de reden van afwijzing.Voor verdere voorwaarden verwijzen we naar het Deelnamereglement.

Hoe stuur ik boeken in?
Uitgevers kunnen titels die in aanmerking komen voor de BookSpot Literatuurprijs aanmelden via www.mijnisbn.nl. Hiermee geeft uitgever Centraal Boekhuis de opdracht om, zodra de titel beschikbaar is, 7 exemplaren toe te zenden aan leden van de jury.

De uitgever die niet is aangesloten bij Centraal Boekhuis dient de titel(s) aan te melden d.m.v. een mail aan secretaris@bookspotliteratuurprijs.nl en tegelijkertijd 7 exemplaren van de aangemelde titel(s) met pakbon te sturen aan het Centraal Boekhuis, t.a.v. Boeken BookSpot Literatuurprijs, Textielweg 12, 4104 AM Culemborg.

De kosten voor het samenstellen en verzenden van de boeken aan de juryleden door Centraal Boekhuis zijn voor rekening van de uitgever en worden door Centraal Boekhuis aan de uitgever in rekening gebracht.

Download hier de Groslijst met alle boeken die zijn ingezonden voor de BookSpot Literatuurprijs 2018.